Sorteren in je bedrijf

Momenteel bevat het restafval van bedrijven nog gemiddeld 50% aan materialen die gevaloriseerd hadden kunnen worden als ze aan de bron waren gesorteerd. Dit is jammer, zeker als je weet dat voor dit afval een sorteerplicht geldt.

In deze opleidingsmodule kom je meer te weten over de sorteerplicht in de 3 gewesten van het land en leer je hoe je je afval correct kan sorteren.

Icon Tri

Mijn sorteerverplichtingen controleren

Laten we beginnen met het testen van je kennis. Met dit spelletje kan je je kennis van de wetgeving inzake sorteerverplichtingen testen.

Ik test mijn kennis

Heb je minder dan 7/10 gescoord? Lees dan zorgvuldig wat volgt:

In België zijn alle bedrijven verplicht om afval te sorteren. Dit betekent dat je niet al je afval in je restafvalcontainer kan gooien. Je moet het per type sorteren en de inzameling organiseren. De wetgeving inzake sortering verschilt per regio. In dit overzicht zetten we alles op een rijtje.

Ik controleer mijn verplichtingen

Valipac Legislation

Je afval in kaart brengen

Meten is weten. Weten is plannen. Heb je een idee hoeveel afval er in jouw bedrijf wordt geproduceerd? Heb je ooit nagedacht over de kosten van afvalbeheer? Gebruik onze spreadsheet om een eenvoudige en duidelijke beoordeling te maken.

Ik breng mijn afval in kaart

Valipac Cartographie Des Déchets

Vind een ophaler

Geen zin om uren op het internet te zoeken naar een ophaler? Raadpleeg de lijst van de bij Valipac aangesloten ophalers.

Je afval laten ophalen door een bij Valipac aangesloten ophaler is de garantie voor een correcte verwerking.

Het betekent ook profiteren van premies voor het sorteren van je bedrijfsmatig verpakkingsafval.

Een ophaler vinden

Valipac Collecteurs

Premies ontvangen

Het sorteren van bedrijfsmatige verpakkingen is een wettelijke verplichting voor alle bedrijven. Maar in ruil voor deze inspanningen kan je bedrijf profiteren van verschillende premies die gekoppeld zijn aan het sorteren van je bedrijfsmatige verpakkingen.

Meer weten over de Valipac-premies

Valipac Primes Conteneurs

Communicatiemateriaal

Verkeerd gesorteerd afval kan de recyclage belemmeren. Voor een succesvolle invoering van een systematische sorteeraanpak in je bedrijf, heb je de actieve medewerking nodig van al je medewerkers. Goede interne communicatie is hierbij onmisbaar.

Naar de sorteerwinkel