Over dit initiatief

Valipac bevindt zich in het centrum van de waardeketen van bedrijfsmatige verpakkingen. Dankzij deze positie staan we voortdurend in contact met alle spelers in de keten: verpakkingsfabrikanten, ophalers, recycleurs, overheden en natuurlijk onze klanten, de bedrijven die in België verpakte goederen op de markt brengen. Dankzij deze relaties zijn we goed op de hoogte van de huidige en toekomstige uitdagingen op het gebied van bedrijfsmatige verpakkingen.

Managers van KMO’s en KKMO’s hebben veel vragen over deze onderwerpen en weten niet altijd waar ze de informatie kunnen vinden. Met deze Academy willen we onze klanten zo goed mogelijk informeren en ondersteunen bij hun overgang naar de circulariteit van verpakkingen.

Over Valipac

Valipac werd door de Belgische industrie opgericht om een collectief antwoord te bieden op de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid voor bedrijfsmatige verpakkingen. We zijn de enige Europese organisatie die zich specifiek op bedrijfsmatige verpakkingen richt. Onze basisopdracht bestaat erin de recyclagepercentages te behalen die aan onze klanten worden opgelegd voor de bedrijfsmatige verpakkingen die ze op de Belgische markt brengen.

Om de circulariteit van bedrijfsmatige verpakkingen te verwezenlijken, hebben we ons 4 uitdagingen opgelegd: onze klanten aanmoedigen om circulaire verpakkingen te gebruiken, de traceerbaarheid van bedrijfsmatig verpakkingsafval garanderen en de effectieve recyclage ervan verzekeren, de lokale recyclage stimuleren en ten slotte de selectieve inzameling van bedrijfsmatige verpakkingen bij bedrijven verder aanmoedigen.

Meer weten

Play