De wetgeving beter begrijpen

In België vallen milieuaangelegenheden onder de bevoegdheid van de gewesten en niet van de federale overheid.

Hierna vind je een overzicht van de relevante wetgevingen m.b.t. bedrijfsmatig (verpakkings)afval.

 

Icon Justice

Laten we nu verder gaan naar het Europese niveau.

Voor verpakkingen sloten de 3 regio’s van België een Samenwerkingsakkoord dat gehandhaafd wordt door de Interregionale Verpakkingscommissie. Dit Samenwerkingsakkoord is het Belgisch antwoord op de Europese Richtlijn 94/62/EG over verpakkingen en verpakkingsafval.

Maar wat zegt deze Europese richtlijn nu precies? En welke andere Europese richtlijnen kregen in de laatste 25 jaar invloed op dit Samenwerkingsakkoord?

Klik op de items voor een overzicht van de betreffende wetgeving.