Belgisch wetgevend kader

Voor verpakkingen sloten de 3 regio’s van België een Samenwerkingsakkoord dat gehandhaafd wordt door de Interregionale Verpakkingscommissie. Dit Samenwerkingsakkoord is het Belgisch antwoord op de Europese Richtlijn 94/62/EG over verpakkingen en verpakkingsafval.

 

Ivcie

icon justice

Het Samenwerkingsakkoord is het Belgisch interregionaal kader voor de omzetting van de Europese Richtlijn 94/62/EG.

De eerste versie dateert van 1997 en bepaalt:

  • Wie de “verpakkingsverantwoordelijken” zijn
  • Wat hun verplichtingen zijn

Het Samenwerkingsakkoord bepaalt ook de te bereiken recyclagepercentages.

Samenwerkingsakkoord

Cooperation Interregional

De Interregionale verpakkingscommissie is belast met de handhaving van het Samenwerkingsakkoord.

De nieuwe versie van het Samenwerkingsakkoord is van kracht sinds 5 maart 2020.

Deze nieuwe versie zet de Europese Richtlijnen 2015/720 en 2018/851 tot wijziging van Richtlijn 94/62/EG om.

De nadruk ligt op herbruikbare verpakkingen, recyclage en het verhogen van recycled content in verpakkingen.

De recyclagepercentages worden verhoogd. Deze percentages worden berekend volgens de Europese procedures.

Interregionale Verpakkingscommissie

Emballage Interregionale
Materiaal Huidige doelstelling (België) Doelstelling 2025 (Europa) Doestelling 2030 (Europa)
Papier/karton 90% 75% 85%
Ferrometalen 90% 70% 80%
Plastic 55% / 65%* 50% 55%
Hout 80% 25% 30%
Glas 90% 70% 75%
Aluminium 75% 50% 60%
Alle verpakkingen 65% 70%

* Voor huishoudelijke plastic verpakkingen is het te behalen percentage 65% vanaf 2023 en 70% vanaf 2030.

* Voor bedrijfsmatige plastic verpakkingen is het te behalen percentage 65% vanaf 2030.

Meer weten over